2013

Letošní rok začal tvrdou prací na klubovně. Staré poškozené obložení se vyměnilo za nové, byla zakoupena nová kamna.
Děkujeme ČRS za kamna a barvu, OÚ Chvalšiny za nové obložení a všem za jejich úžasnou pomoc!

Zúčastnili jsme se mnoha akcí jako např. úklid Lipna, soutěž na EKU.

12.5. proběhlo každoroční kolo Zlaté udice, tentokrát pořádané kroužkem Chvalšiny. Soutěžilo celkem 37 dětí, z toho 9 za náš kroužek. První místo vybojovalo družstvo z Větřní, druhé Chvalšiny a třetí místo obsadilo smíšené družstvo Chvalšin a Větřní.
Tato soutěž by se neuskutečnila bez podpory mnoha lidí.
Chceme tímto poděkovat OÚ Chvalšiny za, nejen finanční, podporu, SOkolu Chvalšiny za poskytbutí prostor hřiště, ČRS MO Chvalšiny a všem rozhodčím i ostatním pomocníkům.


V červnu jsme vyrazili na rybářskou chatu Radslav. Chata je nádherná. Bohužel, chování některých místních lidí nás velice zklamalo. Někteří lidé si zřejmě myslí, že pouze oni mají právo chytat na břehu Lipna a vlastnictví chaty na Radslavi jim k tomu, zřejmě, dává oprávnění. Nemluvě o přestupcích proti rybářskému řádu, kterých takoví rybáři běžně dopouštějí. Děti viděli, jak se to dělat nemá a dle výrazu v jejich tvářích to tak, věřím, nikdy dělat nebudou.

Po prázdninách jsme se zase všichni sešli. Dětí je 15, bohužel, další zájemce jsme museli odmítnout, klubovna má omezenou kapacitu.

Na podzim jsme všichni jeli na výlov rybníka u Boletic.

Na konci roku jsme se sešli i s rodiči nad sklenou vánočního punče v naší klubovně.
 

David Konečný ml. obdržel bronzový dětský odznak za několikaletou poctivou práci v kroužku. Gratulujeme!


A ještě jednou všem děkujeme za pomoc a podporu v naší činnosti!