2010

 

V září 2010 se stali novými vedoucími  rybářského kroužku  Marie  Slováková a František Churan.

Rozhodli jsme se, že je škoda  nepoužívat klubovnu,  a proto jsem ji připravili na používání kroužku a  do prvních sněhových závějí  se v ní scházeli . Poté jsme se scházeli ve školní tělocvičně.


Poprvé jsme se sešli druhý týden v září. Na první schůzku přišlo 17 dětí a do konce roku dalších   9 dětí. Někteří přišli jen párkrát.   Učili jsme se  základy , a pokud to počasí dovolilo, chytali ryby. 


V říjnu se rybářský kroužek vydal  na  místní sádka.

Ke  konci roku do kroužku chodilo 16 dětí.